Co to są materiały ogniotrwałe?

Zacznijmy od podstaw, tym razem od teorii. W większości przemysłowych sposobów otrzymywania metali i stopów mamy do czynienia z procesami topienia przy wysokich temperaturach, dlatego też wewnętrzne wykładziny pieców i innych urządzeń metalurgicznych wykonuje się z materiałów ogniotrwałych. Muszą być one zdolne do przenoszenia obciążeń przy wysokich temperaturach, wytrzymania gwałtownych zmian temperatury i chemicznego oddziaływania żużla i gazów piecowych.

W zależności od zachowania się względem żużli, dzielimy materiały ogniotrwałe na kwaśne – odporne na działanie żużli kwaśnych – podstawowym składnikiem jest SiO2 lub Al2O3 ( materiały krzemionkowe, kwarcowo – szamotowe, szamotowe), zasadowe – odporne na działanie żużli zasadowych – podstawowym składnikiem jest CaO lub MgO (magnezytowe, dolomitowe, dolomitowo – magnezytowe i chromitowo – magnezytowe) oraz neutralne lub amfoteryczne (obojętne) – słabo reagujące z żużlami zarówno zasadowymi jak i kwaśnymi lub też wykazujące pełną odporność na ich działanie – podstawowymi składnikami są: Cr2O3, Zr2O3, SiClub C (chromitowe, cyrkonowe, karborundowe i węglowe).

Skoblik wyjaśnia te procesy bardzo dokładnie w swoim wykładzie, któremu można się przyjrzeć klikając na podany link.

Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, w których działają duże zakłady metalurgiczne, tylko Polska utrzymuje opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej używanej w procesach metalurgicznych – wynika z analizy przygotowanej przez firmę doradczą EY Polska. Jak zauważają eksperci, jeśli państwo polskie nie podejmie odpowiednich działań, to polska metalurgia będzie nadal tracić na konkurencyjności.

(Visited 213 times, 1 visits today)