Elektrownia Kraków Nowa Huta – modernizacja

Unia Europejska przeznacza wiele swoich funduszy na ochronę środowiska. Na państwa członkowskie nałożono wiele obowiązków w tym zakresie, których nieprzestrzeganie może zakończyć się dużymi sankcjami. Nowe i coraz bardziej rygorystyczne wymogi unijne dotyczące ochrony środowiska objęły wiele zakładów przemysłowych w Polsce i innych krajach UE. Jednym z nich jest elektrownia Kraków Nowa Huta — w tym miejscu ruszyła modernizacja elektrowni, która pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Wprowadzone zmiany będą nie tylko korzystne dla środowiska, ale także dla samych mieszkańców Krakowa — obecnie miasta o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce. Elektrownia Kraków Nowa Huta musi spełnić unijne wymogi środowiskowe do 2018 r. Najważniejszym celem jest zaprzestanie spalania węgla w celu wytwarzania energii. Modernizacja ma także usprawnić pracę elektrociepłowni. W planach jest m.in. przebudowa instalacji, która pozwoli na wykorzystanie gazów hutniczych powstałych przy produkcji huty jako paliwa. Dzięki nowym technologiom, które mają być zastosowane, nie tylko zmniejszy się emisja szkodliwych gazów do powietrza. Modernizacja ma także na celu redukcję odpadów, które powstają przy produkcji w hucie.

Elektrownia Kraków Nowa Huta

(Visited 96 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *