Metalurgia proszków jako alternatywa dla metod konwencjonalnych

Zasoby surowcowe Ziemi ulegają wyczerpaniu i fakt ten nie może być ignorowany przez nowoczesną technikę. Dalszy rozwój naszej cywilizacji uzależniony jest od dostępu do surowców i energii. A technika w istotny sposób zależna jest od rozwoju nowych i lepszych materiałów. Dlatego do jednych z większych wyzwań współczesnej inżynierii, nie tylko materiałowej, jest takie dobranie procesu technologicznego, aby w jak największym stopniu zredukować jego negatywny wpływ na środowisko, nie zapominając o wymaganych warunkach technicznych. A wszystko to mając na uwadze minimalizowanie kosztów wytwarzania. Metalurgia proszków stawia wobec wymienionych problemów duże możliwości, niestety ich wykorzystanie, zwłaszcza w Polsce, znajduje się jeszcze w początkowym stadium.

O co chodzi z tymi proszkami?

Metalurgią proszków nazywamy metodę wytwarzania metali z ich proszków, bez przechodzenia przez stan ciekły. Oddzielne cząstki proszków łączą się ze sobą w jednolitą masę podczas wygrzewania silnie sprasowanych kształtek w atmosferze redukującej lub obojętnej.

Proces metalurgii proszków jest ekonomiczną metodą wielkoseryjnej produkcji elementów o niewielkich prostych kształtach, w wyniku której uzyskuje się w pełni zwarte sprasowane komponenty. Technologia ta umożliwia uzyskanie jednorodnej mikrostruktury wolnej od niemetalicznych wtrąceń i defektów, dlatego produkty metalurgii proszków charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na zużycie. Dzięki temu znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach, takich jak przemysł lotniczy i motoryzacyjny.

Ciekawe? Chcesz więcej? Odwiedź zainstalujsie.pl

(Visited 365 times, 1 visits today)